Nordnorsk skilinje skal være det ledende juniormiljøet i Nord-Norge på langrenn og skiskyting.
Samt regelmessig få frem løpere til internasjonalt nivå som senior (avhengig av et system etter de er ferdige på NNS).

Det unike med Nordnorsk skilinje er de fantastiske treningsforholdene rett utenfor skolebygget. I nærhet til skolen ligger enorme barmarksmuligheter på fjell, vidder, myrer og et lite trafikkert veinett. To km fra skolen ligger Saga skistadion med et stort og nypreparert løypenett. I treninga/oppfølginga bruker vi også gymsal og styrkerom på skolen og innendørs skytebane på idrettshallen. Skolen har også en egen velutrustet skibu til utstyr og skipreparering. Det legges opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over 4 år i tillegg til trening på dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie. Vi tenker langsiktig og lager individuelle planer for utøverne, samtidig som vi følger utviklingstrappene i tett samarbeid med Norges ski- og skiskytterforbund. Skilinja tilbyr også trener 1 utdannelse.

Fellestreningene er satt opp på følgende tidspunkt:

             Kveldstid på mandag

             Kl. 10-13 på tirsdag

             Kl. 10-13 på onsdag

             Kl. 08.25-12.15 på torsdag

             Kl. 14-16 på fredag

Trenerne innehar høy kompetanse innen ski og skiskyting. Vi legger stor vekt på å se helhetssituasjonen til den enkelte utøveren i et 24-timers perspektiv. Vi jobber med tett og nøyaktig utøveroppfølging og vektlegger godt samarbeid med foreldre og foresatte. Vi ser viktigheten av trivsel, trygghet og åpenhet, og fokuserer alltid.

Fagtilbud

Når du går skilinja kan du velge mellom spesiell- eller generell studiekompetanse. Alle elever må i løpet av de fire årene ha to programfag som gir fordypning. Dette er fag som de må ha over to år.

På programområde samfunnsfag, språk og økonomi kan de velge:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Internasjonal engelsk
 • Engelskspråklig litteratur og kultur

På programområde for realfag kan de velge:

 • Matematikk S1 og S2 (men faget fases kanskje ut i år)
 • Matematikk R1 og R2
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Biologi 1 og 2

Vi tilbyr også elektrofag med toppidrett. Faglærerne tilpasser undervisninga slik at elevene kan dra på samlinger og renn uten å få fravær, men følger opp skolearbeid gjennom studietid på samlingene. 

Trenere


Karl-Gunnar Skjønsfjell 
Trener

916 84 062

Amund Thomassen
Trener
99108218


Trude Stensæter 
Seksjonsleder

476 62 267
 

Øystein Ånesen

Trener

902 03 885

Tine Klevstad
Avdelingsleder

951 01 944