Nordnorsk skilinje er et offisielt ski- og skiskyttergymnas for Norges skiforbund og Norges skiskytterforbund. Det er at av tilbudene ved Nord-Troms videregående skole. Nordnorsk skilinje ble startet opp i 1984 og fikk landslinjestatus i 1997. I 1990 ble skilinja offisielt gymnas for Norges Skiforbund og i 2001 ble det et offisielt gymnas for Norges Skiskytterforbund. Dette skoleåret er det 41 elever på skilinja.

Mer informasjon kommer fortløpende.

 

149565 troms Fylkekommune 106918