Hybel:

 • Vi finner hybler i nærheten av skolen i god tid før skolestart, enten eleven vil bo alene eller dele kjøkken/stue med andre elever. Vi kjenner hybelvertene godt etter lang tids samarbeid.
 • Eleven får besøk på hybelen av sin kontaktlærer/trener etter behov.
 • I starten av skoleåret gjennomføres hybelkurs hvor elevene lærer å lage enkel og næringsrik mat. Elevene får opplæring i viktigheten av rett kosthold og søvn osv. og info om leiekontrakt, branninfo.

 

Samarbeid skole-hjem:

 • Samarbeid skole-hjem er veldig viktig og skolen arrangerer foreldremøte i august for vg1 foreldrene og i oktober for alle elever.
 • Vi jobber tett på og nøyaktig – tidlig oppfølging av elever som ikke har utbytte av undervisningen og jevnlige individuelle samtaler med alle elevene.
 • Elevene skal varsle fravær dersom de er borte fra skolen! Dersom fravær ikke er varslet ringes eleven opp av kontaktlærer samme dag. Dersom eleven er under 18 år, kontaktes foresatte.
 • Elever som er borte tre ganger uten varsel, eller der det er påregnelig at fraværet skyldes skulk selv om det er varslet, innkalles til samtale. Dersom eleven ikke er myndig innkalles også foresatte. Kontaktlærer innkaller, og avdelingsleder og evt. rådgiver deltar.
 • Vi ønsker tett dialog og samarbeid med foreldrene, ta gjerne kontakt!

Ernæring og helse:

 • Gratis havregrøt på skolen hver morgen.
 • Varmlunsj i skolens kantine tre dager i uke.
 • Olympiatoppen, sunn idrett, kurser elevene våre i idrettsernæring. Elevene må gjennomføre en e-læringsmodul gjennom Olympiatoppen.
 • Info og besøk fra Anti doping Norge. Elevene må også gjennomføre en e-læringsmodul.
 • Vi har tett kontakt med helsesenteret og får fort medisinsk oppfølging dersom det skulle være aktuelt.